Pozvánka na prázdniny ve městě. Můžeš věřit vlastním očím? 7.8.2023. Sborový dům Archa

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský